Dacă sunteți deja înregistrat, vă rugăm să vă autentificați aici

Detalii de expediere
La fel ca facturarea
Adăugați / Editați detalii de expediere
Nume SKU Preţ Cantitate Reducere Total
 
Rezultatul preţurilor produsului

Selectează livrare

Nici un mod de livrare selectat

Vă rugăm să selectaţi o metodă de livrare

 
Total:
0,00 MDL
Note și cereri speciale
Termeni ai Serviciului

Termeni de serviciu

1. ELEMENTE DEFINITORII
Prezentele dispoziţii se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către Iasas-Amrita SRL prin intermediul magazinului online www.Pantum.md şi pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor părţi.
Astfel, următorii termeni vor insemna:
Cumpărător – persoana fizică sau juridică care emite o Comandă.
Vânzător - societatea comerciala Iasas-Amrita SRL.
Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător la care se adaugă şi prezentele dispoziţii.
Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe siteul Pantum.MD, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi deruleaza operaţiunile.

Comanda va fi compusă din urmatoarele documente:
a. Comanda propriuzisă (împreuna cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare)
b. Specificaţiile Cumpărătorului/Vânzătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni şi condiţii

Contractul intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător.
Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).
Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzator sau un furnizor al acestuia.
3. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însa vor fi prezentate informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;
b. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Iasas-Amrita SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
6. CONFIDENŢIABILITATE - PUBLICITATE
Toate documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris la Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţiabilitate din partea celui care le primeşte.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.
Datele clienţilor nu pot fi folosite, şi nici furnizate altor părţi.
7. TERMENE PENALITĂŢI
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.
8. FACTURARE - PLĂŢI
Preţul, modalitatea de plata şi termenul de plată sunt specificate în Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.
Puteţi alege să platiţi la livrare, folosind cardul la ridicarea produselor, sau direct cu cardul online. În funcţie de modalitatea preferată, veţi primi instructiuni suplimentare, dacă e cazul.
Plata cu numerar se face în lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul Vânzătorului. Valoarea produselor este cea din momentul confirmării comenzii.
La ridicarea produselor de la sediul Vânzătorului, se poate plăti cu card bancar emis sub sigla Visa şi MasterCard (inclusiv Maestro) prin intermediul terminalului POS existent.
În cazul în care cardul nu are activată opţiunea de introducere a codului PIN în momentul plăţii, este necesar ca persoana care efectuează plata să fie posesorul cardului şi să se legitimeze cu actul de identitate. Se va verifica semnătura, care trebuie să corespundă cu cea de pe card şi cu cea de pe actul de identitate.
Se poate efectua plata online cu cardul personal, în condiţii de siguranţă deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacţii.
Pentru finalizarea corectă a tranzacţiei, trebuie să furnizaţi codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe faţa cardului, fără spaţii), data de expirare şi ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe banda cu semnătura dumeaneavoastră (în funcţie de card, pot lipsi).
Indiferent de valuta pe care o aveţi în cont, tranzacţiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.
Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele băncii. Vânzătorul nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
Preţul se consideră achitat în momentul virării banilor în contul Vânzătorului. Vânzătorul nu poartă răspundere de corectitudinea efectuării plăţilor.
9. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI
a. Livrare
La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul poate expedia Bunurile şi Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător contra plată, plata fiind negociata în prealabil.
b. Transport - Ambalare
În afara de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
10. ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descopera că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile.
11. GARANŢII
Toate produsele comercializate de către site-ul www.Pantum.md, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
Certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o reţea de service naţională, fie sunt emise de către Iasas-Amrita SRL.
În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII
Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului.
13. RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.
14. FORŢA MAJORĂ
Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.
15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA
Prezentul contract este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
16. PREVEDERI DIVERSE
Părţile în contract vor fi considerate cantractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.